Voor al uw duurzaam installatiewerk

Vragen of storing? Bel: 0514 - 591 333

Of stuur en e-mail naar instal@reekers.nl

Disclaimer

Disclaimer voor www.reekers.nl

 

Reekers Installatiebedrijf (Kamer van Koophandel: kvk), hierna te noemen Reekers Installatiebedrijf, verleent u hierbij toegang tot www.reekers.nl (“de website”) publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

 

Reekers Installatiebedrijf behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

 

 

Beperkte aansprakelijkheid

 

Reekers Installatiebedrijf spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

 

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Reekers Installatiebedrijf.

 

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

 

 

Auteursrechten

 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Reekers Installatiebedrijf.

 

Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Reekers Installatiebedrijf, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

 

 

Overig

 

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd.